Welkom op onze website!

Vanuit mijn praktijk in Volendam begeleid ik kinderen met leer- ontwikkelings, en gedragsuitdagingen. Veel kinderen in mijn praktijk zijn hoogbegaafd, hooggevoelig en/of beelddenkend of hebben een andere diagnose.

Voor ouders

 • Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel of laat uw kind gedrag zien wat niet bij hem of haar past?
 • Heeft uw kind moeite op school en haalt hij of zij er niet uit wat er in zit?
 • Vertoont uw kind concentratieproblemen en kan het moeilijk stilzitten?
 • Is uw kind hoogbegaafd, hooggevoelig of beelddenkend?
 • Heeft uw kind dyslexie, dyscalculie, ADHD/ADD, autisme of een andere diagnose?
 • Heeft uw kind behoefte aan meer uitdaging op school of buiten school?
 • Heeft uw kind moeite met automatiseren (tafels leren, spelling)?
 • Is uw kind faalangstig?
 • Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen?

Kijk onder werkwijze wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen.

Voor scholen

 • Wilt u als school meer weten over hoogbegaafdheid en de uitdagingen die hoogbegaafde kinderen kunnen ervaren?
 • Heeft uw school hulp nodig bij de ondersteuning van (hoog)begaafde, hoogsensitieve kinderen of kinderen met een andere diagnose?

Kijk onder werkwijze wat ik voor uw school zou kunnen betekenen.