Een hoge iq score is niet het belangrijkste. Kijk naar wat de leerling nodig heeft en speel hierop in.

Vaak willen scholen graag iets doen voor hun (hoog)begaafde leerlingen, maar weten ze nog niet hoe en waar ze moeten beginnen. Wilt u als school graag meer aandacht schenken aan hoogbegaafdheid, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met me. Ik kan dat in een kennismakingsgesprek samen met u kijken wat ik voor uw school kan betekenen.

Ik kan u eventueel met het volgende helpen:

 • Opstellen van beleid voor hoogbegaafdheid;
 • Coachen van leerkrachten die op dit moment een hoogbegaafd kind in de klas hebben en hier hulp bij nodig hebben;
 • Coachen van (hoog)begaafde kinderen die problemen op school ondervinden;
 • Trainen van leerkrachten hoe ze kinderen kunnen signaleren en begeleiden. Hiervoor kunt u kiezen uit diverse thema’s rondom hoogbegaafdheid, onder andere:
 1. –              wat is hoogbegaafdheid?
 2. –              signaleren van hoogbegaafde leerlingen?
 3. –              voor welke doelgroep gaan we verrijkend onderwijs geven?
 4. –              kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 5. –              leerdoelen van hoogbegaafde leerlingen
 6. –              materialen
 7. –              compacten, verrijken en versnellen
 8. –              onderpresteren
 9. –              plusklas
 10. –              mindset van leerling en leerkracht
 11. –              executieve functies  en het belang voor hoogbegaafde leerlingen
 12. –              faalangst en perfectionisme